Wir haben festgestellt das Sie einen deutschen Browser verwenden. Möchten Sie diese Website in Ihrer Sprache sehen? Jetzt wechseln!

We have detected that you are using an English browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

We have detected that you are using a Polish browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

We have detected that you are using a Turkish browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

We have detected that you are using a Dutch browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

We have detected that you are using a Italian browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

We have detected that you are using a Russian browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

Colofon

Dienstverlenersinformatie

Dienstverlener in de zin van § 5 TMG:

myLoc managed IT AG
Am Gatherhof 44
40472 Düsseldorf
Duitsland

Directie: Christoph Herrnkind, Peter Hansen, Sascha Prütz
Directievoorzitter: Andreas Kleiser

Contact:

Telefoon: +49 (0) 211 749 547 90
Fax: +49 (0) 211 –749 547 99

E-Mail: info@servdiscount.com

Of via ons contactformulier.

Registerpost:
Rechterlijke instantie: Amtsgericht Düsseldorf
Registernummer: HRB 48531

BTW-nummer:
UST-ID-NR: DE 201 967 354

Aansprakelijkheidsclausule

 

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur houdt zich niet verantwoordelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, voor zover de auteur niet schuldig is aan opzettelijke of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's, of het gehele aanbod, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of permanent te staken.

2. Verwijzingen en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zal alleen sprake zijn van aansprakelijkheid als de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem redelijkerwijze technisch mogelijk zou zijn geweest om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het moment van de plaatsing van alle links, er zich geen illegale inhoud bevond op de gelinkte pagina's. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij nadrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die is gewijzigd na plaatsing van de link. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor van buitenaf afkomstige meldingen in door de auteur aangemaakte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruiken of niet-gebruiken van aldaar aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, en niet degene die via links naar deze pagina verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, door hemzelf vervaardigde grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken, of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten. Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken vallen volledig onder de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en eigendomsrecht van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Louter de naamsvermelding is niet voldoende om te concluderen dat een handelsmerk niet wordt beschermd door de wet! Het auteursrecht voor alle publicaties die door de auteur zijn gemaakt blijft uitsluitend voorbehouden aan de auteur. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te vullen, vindt het verstrekken van deze gegevens door de gebruiker plaats op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten kan - indien technisch mogelijk en billijk – ook plaatsvinden zonder het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens, of onder afgifte van anonieme gegevens of een pseudoniem.

5. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die helpen om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen voor website-exploitanten over de website-activiteiten en om andere aan website-activiteiten en internetgebruik-gerelateerde dienstverlening te bieden. Ook zal Google deze informatie overdragen aan derden, in het geval dat dit wordt vereist door de wet of als deze derden de informatie voor Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de betreffende instellingen van uw browser te selecteren. We wijzen u er echter op, dat u dan niet in staat bent om alle mogelijkheden van deze website te gebruiken. Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsclausule

Deze aansprakelijkheidsclausule dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar op deze pagina wordt verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de actuele wetgeving, dan blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid onaangetast.

7. Privacy

Klik hier voor het algemene Privacy-statement van myLoc managed IT AG.