Wir haben festgestellt das Sie einen deutschen Browser verwenden. Möchten Sie diese Website in Ihrer Sprache sehen? Jetzt wechseln!

We have detected that you are using an English browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

We have detected that you are using a Polish browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

We have detected that you are using a Turkish browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

We have detected that you are using a Dutch browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

We have detected that you are using a Italian browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

We have detected that you are using a Russian browser. Would you like to see this page in your language? Change now!

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Versie: 23 oktober 2014

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens op het internetplatform "Servdiscount.com", dat wordt aangeboden door myLoc managed IT AG, Am Gatherhof 44, 40472 Düsseldorf, Duitsland (hierna: "myLoc").

 

Vooraf

De bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt door ons zeer serieus genomen en we houden ons dan ook strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telemedia. Persoonlijke gegevens worden op "myloc" alleen in die mate verzameld, als noodzakelijk is. Dat kan zijn om technische redenen, voor het uitvoeren van een overeenkomst, of ten behoeve van een efficiënt gebruik van onze service. De gegevens worden uitsluitend op de internetservers van myLoc opgeslagen en verwerkt. Openbaarmaking aan derden vindt slechts plaats voor zover dit om technische redenen noodzakelijk is, voor het uitvoeren van een overeenkomst, of ten behoeve van een efficiënt gebruik van onze service (bijvoorbeeld aan een bank voor de verwerking van betalingen). Daarnaast worden gegevens afgestaan in de volgende hieronder aangegeven uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld aan Google voor webanalyse).

 

Vrijwillige instemming

Ik ga ermee akkoord dat myLoc mijn persoonlijke gegevens, met name de gegevens die ik bij een bestelling of tijdens contact heb opgegeven, die ik later in het klantsysteem heb ingegeven, of die op een andere wijze in het systeem terecht zijn gekomen - veelal mijn naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord - vastlegt, om mij op de juiste manier van dienst te kunnen zijn. De inhoud van deze verklaring kan ik op elk gewenst moment bekijken via de volgende link: myloc.de/unternehmen/datenschutz.html

 

Herroepen

De hier aan myLoc gegeven toestemming kan ik te allen tijde intrekken voor toekomstig gebruik. Dat kan bijvoorbeeld per e-mail naar info@myloc.de.

 

Toegang, rectificatie, annulering

U kunt van myLoc op elk moment inzage verlangen in de opgeslagen persoonlijke gegevens en deze voor toekomstig gebruik, corrigeren, wissen of blokkeren. Dat kan bijvoorbeeld per e-mail naar info@myloc.de, of door de gegevens in de klantsysteem te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

 

Cookies

Het internetplatform "Servdiscount.com" gebruikt op diverse plaatsen zogenoemde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw Internetbrowser worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt om websites gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Het merendeel van de cookies die wij gebruiken zijn zogenoemde session-cookies. Via dit soort cookies kunnen wij er bijvoorbeeld zeker van zijn dat na één login alleen ú toegang heeft tot uw gegevens, of uw eigen klantsysteem. Session-cookies worden aan het einde van elk bezoek automatisch van "Servdiscount.com" verwijderd. Onze cookies leveren voor uw computer geen schade op; ze bevatten absoluut geen virussen. Door uw internetbrowser op een bepaalde wijze in te stellen, kunt u opgeslagen cookies elk gewenst moment verwijderen, of instellen dat het gebruik van cookies in de toekomst wordt geweigerd.

 

Google Analytics

Het internetplatform „Servdiscount.com“ maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics maakt eveneens gebruik van zogenoemde cookies om het analyseren van het gebruik van de website mogelijk te maken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Om uw IP-adres anoniem te houden wordt het, voordat het wordt overgedragen naar de VS, ingekort. Dat geldt met name binnen de lidstaten van de Europese Unie of in landen die aangesloten zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. In opdracht van myLoc gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere website-activiteiten en internet-gerelateerde diensten voor myLoc uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de betreffende instellingen van uw browser te selecteren. We wijzen u er echter op, dat u dan niet in staat bent om alle mogelijkheden van deze website te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google bekend wordt en door Google verwerkt wordt, door het downloaden van de via de volgende link te vinden browser-plugin en deze te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Beveiliging

We nemen uitgebreide technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde inzage. Door regelmatig testen en controleren van onze hardware en software, ontdekken we tijdig lacunes in de beveiliging, die we dan op tijd kunnen sluiten voordat ze kunnen leiden tot misbruik. Alleen medewerkers die dat voor het uitvoeren van hun taken nodig hebben, krijgen toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar dan wel uitsluitend voor zover in elk geval nodig is.